Logo RK Marine Kiel

Lehrgänge

SpoBo See (Sportbootführerschein See)

SpoBo See

  • Sportbootführerschein See (SBF See)
  • Lehrgang Nr 9
  • Termin für den nächsten Lehrgang steht noch nicht fest
  • weitere Informationen